Certifikat

ISO 3834-2 och ISO 9001

ISO 3834-2 beskriver hur kvalitetssäkring vid svetsning kan åstadkommas. Avsikten med standarden är att en lämplig kravnivå ska kunna väljas med avseende på det svetsarbete som skall utföras. Styrningen omfattar konstruktionsarbete, materialval, tillverkning och kontroll.

Nitator Stainless Steel AB är certifierade enligt högsta nivån vilket motsvarar omfattande kvalitetskrav.
Vår verksamhet består av konstruktion och tillverkning av komplexa nyckelfärdiga system, specialanpassade för varje kunds specifika behov.

Våra kunder finns huvudsakligen inom livsmedels-, kemi-, kärnkrafts-, miljö-, process- och läkemedelsindustrin. Dessa företag är verksamma över hela världen. Nitator Stainless Steel verksamhet grundar sig på lång erfarenhet inom dessa branscher med de särskilt höga kvalitetskrav som kännetecknar dem.

Nu bygger vi vidare på förtroendefullt samarbete som pågått under en följd av år med en rad världsledande bolag.
Nitator Stainless Steel strategiska inriktning är att leverera färdiga system med hög förädlingsgrad.

Det som kännetecknar oss är:

Utvecklad problemlösningsförmåga, innovativa idéer, stort kunskapsregister och lång samlad erfarenhet inom alla våra kompetensområden.