Om Nitator

Nitator Stainless Steel – Complex Stainless made simple

Har du behov av komplexa produkter eller produktsystem i rostfritt stål?

Nitator Stainless Steel har vi specialiserat oss på att leverera specialanpassade unika lösningar enligt varje kunds behov och specifikation. Vi har en snart hundraårig historia inom företaget och en erfaren medarbetarskara med den rätta kompetensen. Vi finns här för att skapa dina applikationer i rostfritt stål, oavsett bransch eller användningsområde.

Nitator Stainless Steel finns i Helsingborg – strategiskt placerat i Sydsverige med närhet till både de svenska och europeiska marknaderna. Maskinparken är toppmodern och väl anpassad för tillverkningen av utrustning i rostfritt stål för industriella ändamål över hela världen. Tillsammans med våra kunder har vi byggt upp en mångårig erfarenhet inom utvecklingen av system för exempelvis livsmedels-, kärnkrafts-, process-, miljö- och läkemedelsindustrin. Vi står helt enkelt beredda att leverera de produkter du behöver med den rätta kvaliteten, oavsett var du vill ha dem.
Nitator Stainless Steel

Vi är en av få tillverkare som kan erbjuda arbeten i rostfritt stål enligt standarden ISO 3834-2 : 2005. Som leverantör av specialprodukter inom många olika branscher är det självklart att alltid tillägna oss den kompetens som krävs för att på ett högkvalitativt sätt kunna leverera dina komplexa applikationer, därför innehar vi de rätta certifikaten och tillstånden för ett flertal olika uppgifter.

Från idé till monterad och funktionsprovad produkt

Alla produkter och system vi producerar har olika projektcykel men konstruktion, projekthantering och dokumentation är alltid delar i denna cykel. Antingen kommer du med en färdig konstruktion till oss eller så hjälper vi dig från A till Ö. De flesta föredrar att ge oss sina specifikationer och behov och låta oss sköta hela utvecklingen och konstruktionen. Vi har duktiga konstruktörer som vet exakt hur de ska tillverka din produkt på ett både kvalitativt och kostnadseffektivt sätt.

Kännetecknande för oss är att vi har en utvecklad problemlösningsförmåga, innovativa idéer, ett stort kunskapsregister och lång samlad erfarenhet inom alla våra kompetensområden. Detta i kombination med en modern automatiserad tillverkningsanläggning på 5500 m2 gör oss till en av Skandinaviens ledande tillverkare av högt förädlade produkter i rostfritt.

Var trygg med rätt dokumentation varje gång

Beroende på vilken bransch du verkar inom har du olika krav på dokumentationen. Det handlar i vissa fall om spårning av material och i andra fall kan det beröra dokumentationen av svetsningar och skärningar eller att råvaran ska spärras eller att slutprodukten ska märkas på ett speciellt sätt. Vi är vana vid alla olika krav på dokumentation och har en väl utarbetad struktur för att motsvara dina krav.