Medicinteknik och läkemedel

Rostfritt stål är det naturliga valet när det handlar om utrustning för Medicinteknik och Läkemedel. Materialkvalité, utförande och ytor är oftast hårt specificerade av våra uppdragsgivare. Det faktum att vi arbetar efter ISO 3834-2 : 2005 och ISO 9001 : 2008 hjälper oss att kunna möta dessa krav.

Brännskadeavdelningars rostfria badkar samt rehab avdelningarnas träningspooler skall vara hygieniska och utan kaviteter där mikro-organismer kan växa. Mjuka och blanka kan man förenklat säga. Efter mer än 40 år levererar vi fortfarande brännskadebadkar till samma uppdragsgivare, ett gott tecken på att vår erfarenhet uppskattas.

Medicinteknik och läkemedel