Medicinteknik och läkemedel

Rostfritt stål är det naturliga valet när det handlar om utrustning för Medicinteknik och Läkemedel. Materialkvalité, utförande och ytor är oftast hårt specificerade av våra uppdragsgivare. Det faktum att vi arbetar efter ISO 3834-2 och ISO 9001 hjälper oss att kunna möta dessa krav.

Medicinteknik och läkemedel