Processindustrin

Till processindustrin levererar vi, bland annat, kompletta blodhanteringsanläggningar till ANITEC AB. ANITEC AB är världsledande på hygienisk blodhantering inom slakterinäringen.

Torkar och pulvertankar är vanligt förekommande att vi bygger. Dessa kan vara avsedda för högst speciella ändamål och är oftast mycket noggrannt specificerade av våra uppdragsgivare.

655465
Processindustrin